Budownictwo

Jak projektować schody wewnętrzne? Przybliżamy obowiązujące normy

Schody ażurowe kupisz na https://www.oknostol.com.pl/schody/.

Schody wewnątrz mieszkaniu powinny być nie tylko wytrzymałe i pięknie prezentujące się, ale też muszą być w pierwszej kolejności komfortowe w użytkowaniu oraz bezpieczne. W toku planowania mieszkania dwupoziomowego czy domu trzeba zatem uwzględnić aktualne przepisy regulujące to, jakie warunki techniczne muszą obligatoryjnie spełniać takie schody.

Schody wewnętrzne – z jakimi parametrami powinny być zgodne?

Bez znaczenia, czy według projektu planujemy zbudować wewnętrzne schody drewniane, szklane albo betonowe, ich struktura powinna spełniać wymienione w aktach prawnych parametry. Instrukcje dotyczące tego, jak winny wyglądać poprawnie wykonane schody, są wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tym rozporządzeniu dostępne są dane o maksymalnej liczbie stopni w jednym biegu, jego minimalnej szerokości oraz wymiarach stopni i spoczników.

Rekomendowana wysokość oraz szerokość schodów – parametry

Jeżeli pragniemy mieć w domu wygodne schody, ich wymiary powinny gwarantować komfortowe ich użytkowanie przez wszystkich mieszkańców – również przez dzieci, osoby mające problemy z mobilnością czy osoby starsze. Według przepisów wymienionego w poprzednim akapicie rozporządzenia maksymalna wysokość stopnia to 19 cm. Zalecamy jednakże wziąć pod uwagę, iż najbardziej komfortowe są stopnie o wysokości mniej więcej 16-18 cm. Szerokość stopni natomiast zależna jest od ich wysokości i kalkuluje się ją według przytoczonego w rozporządzeniu wzoru.

Ten akt prawny określają również minimalną szerokość użytkową biegu – to 80 cm, niemniej jednak uznaje się, iż bardziej komfortowe w użytkowaniu są schody o szerokości minimum 1 m. Szerokość spocznika, czyli platformy pomiędzy biegami, powinna zaś wynosić minimum 80 cm.

17 stopni to maksymalna ich ilość możliwa do zaprojektowania w jednym biegu schodów stałych. Nie dotyczy to jednak między innymi budynków w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, jak również mieszkań dwupoziomowych.

Schody zabiegowe, spiralne oraz wachlarzowe – parametry techniczne

Rozporządzenie określa dodatkowo wymiary schodów wachlarzowych, czyli takich, w których stopnie są w kształcie trapezów, przez co bieg tworzy łuk. Takie schody są niebywale efektowne, a gdy będą prawidłowo zaplanowane, to także są komfortowe. W tym wypadku szerokość stopni winna wynosić minimum 25 cm – to zapewni bezpieczne ich pokonywanie.

Rozporządzenie precyzuje również parametry, jakie muszą spełniać schody kręcone i zabiegowe. Dla uściślenia – schody zabiegowe to schody zmieniające tor biegu, ale nie posiadają one spocznika. Z kolei schody kręcone są budowane na planie kręgu. Jakie wymiary muszą mieć komfortowe schody zabiegowe? Rozporządzenie mówi o tym, że szerokość ich stopni powinna mieć nie mniej niż 0,25 m i należy ją zagwarantować w dystansie nie większym niż 0,4 m od poręczy zewnętrznej balustrady. Podobne parametry obowiązują schody kręcone, jednak w tym przypadku odległość odmierza się od słupa stanowiącego centralną strukturą schodów.

Dane teleadresowe:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]