Finanse

Metoda memoriałowa a metoda kasowa

Kluczowe wiadomości na temat metody kasowej. Przekonaj się!

Przedsiębiorcy zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje w momencie wystawienia faktury za wykonanie usług bądź sprzedaż towaru. Niestety w takim wypadku fiskus nie zważa na to czy na rachunek płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika dopiero po wpływie od kontrahenta opłaty.

Metoda kasowa – rozwiązanie dla małych przedsiębiorców?

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą co rusz znajdują się w sytuacji, gdy muszą wielokrotnie przypominać kontrahentowi o zapłacie za dostarczone produkty bądź wykonane usługi. Jeśli takie sytuacje zdarzają się coraz częściej, nawet bardzo dobrze radzące sobie przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie opłacić należnych podatków w odpowiednim terminie i w efekcie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania należności od kontrahenta. Ze względu na wspomniany wcześniej limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość naszych właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni pamiętać, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa także w drugą stronę. Jeżeli zatem sami mają trudności z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową składa się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obligatoryjne umieszczenie na każdej wystawionej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do dokładnego kontrolowania wpływu należności

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest w wielu przypadkach odradzana niewielkim przedsiębiorstwom przez obsługujące je biura rachunkowe. Zwykle przyczyną tego jest problem z ciągłym kontrolowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież skrupulatnego ich śledzenia, żeby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm, które wystawiają miesięcznie kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Ale już przy kilkudziesięciu fakturach kontrola wpłat przychodzących na konto firmowe może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które umożliwia likwidację ryzyka pomyłek przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest użycie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]