Rozwiązania dla przemysłu

Budowa i zastosowanie motoreduktorów

Zamów motoreduktor DC.

Motoreduktory to w najprostszych słowach zintegrowane układy napędowe złożone z silnika i przekładni mechanicznej. Jak funkcjonują motoreduktory i gdzie się z nich korzysta? Dowiesz się wszystkiego w niniejszego wpisu.

Motoreduktory – ograniczają prędkość obrotową silnika

Motoreduktory pozwalają skuteczniej korzystać z elektrycznych silników w roli napędu w rozmaitych użyciach w przemyśle. Dzięki przekładni redukującej, znaczna prędkość obrotowa silnika jest redukowana nawet do kilkuset razy, przy równoległym porównywalnym zwiększeniu jego momentu obrotowego. Naturalnie efektywność przekładni z żadnym układzie nie będzie 100%, stąd zawsze występuje nieznaczna dysproporcja między mocą wyjściową a wejściową w układzie. W skład zintegrowanego układu jakim jest motoreduktor mogą dodatkowo wchodzić inne części jak sprzęgła czy hamulce. Główną zaletą motoreduktorów jest fakt, iż są to gotowe elementy, które można bez przeszkód wybrać z katalogu producenta tak, by ich parametry idealnie odpowiadały wymogom budowanej konstrukcji. Inżynierzy nie tracą dzięki temu tygodni, a nieraz miesięcy, na pracochłonne wyliczenia i testy pojedynczych zestawów elementów. W zależności od konstrukcji i typu przekładni, motoreduktor może być przeznaczony do lekkich, umiarkowanych bądź dużych obciążeń, jak również do długotrwałego bądź krótkotrwałego czasu pracy.

W motoreduktorach, w których wykorzystano kilkustopniowe przekładnie, można osiągnąć niezwykle wysoki zakres przełożeń, sięgający nawet do kilku tysięcy.

Motoreduktory – jakie ich typy się wyróżnia?

Mimo, że motoreduktory mogą być konstruowane w oparciu o kilka wariantów silników (BLDC, AC, DC czy bocznikowych), wyróżnia się je według rodzaju przekładni zastosowanej na ostatnim stopniu przełożenia. Wyróżnia się tym samym następujące motoreduktory:
– motoreduktory płaskie oraz walcowe (posiadające przekładnię walcową),
– motoreduktory stożkowe (posiadające przekładnię stożkową),
– motoreduktory ślimakowe (wykorzystujące przekładnię ślimakową),
– motoreduktory planetarne (posiadające przekładnię planetarną).

Brak zapewne takiej gałęzi gospodarki, w której nie można by zastosować motoreduktora w roli napędu. Czy to przemysł, produkcja żywności lub transport, dzięki motoreduktorom działają różnorodne automaty, jak m.in podnośniki, mieszadła, linie produkcyjne albo dachy ruchome. Duże zróżnicowanie ich wielkości, mocy oraz rodzajów użytych w nich przekładni i silników sprawiła, że liczbę realnych zestawów, które współcześnie oferują cenieni producenci motoreduktorów, można wyrażać już nie w setkach, lecz w zasadzie w milionach.

Dane teleadresowe:
Ultra Robotics Sp. z o.o.
ul. Ksawerów 21 budynek T1
02-656 Warszawa

Tel.: +48 22 658 06 42
Mob.: +48 22 244 24 81
E-mail: [email protected]