Kraków PFRON, ochrona osób i mienia Kraków
Usługi

Na czym polega ochrona osób i mienia?

Form zabezpieczania mienia oraz osób jest wiele. Zalicza się do nich skorzystanie z usług agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy takiej agencji w większości przypadków korzystają urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Coraz więcej jest również osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto postawić na wsparcie agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale też w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, montując antywłamaniowe okna i drzwi. Można również zakupić instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia istotnie utrudnią przestępcom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także klientom oraz pracującym w nich pracownikom, można zagwarantować, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć rozmaite zadania. Mogą oni objąć ochraniany obiekt dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zauważono w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mogą skorzystać z ulg na składki na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65%. Na skutek tego w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Dane teleadresowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]