Usługi

Usługa tłumaczenia tekstów – co rzutuje na jej ostateczny koszt?

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego, uzyskasz na https://tlumaczalnia.pl/ceny/.

Dzięki otwarciu się naszego kraju na biznes z całego świata pojawił się większy popyt na usługi translatorskie. Codziennie polscy tłumacze realizują multum zwykłych i uwierzytelnionych translacji na mniej bądź bardziej powszechne języki, zarówno na zamówienie firm, jak i statystycznych obywateli.

Mimo, iż online nietrudno wyszukać darmowe narzędzia oferujące translację, wciąż nie wyręczą one wykwalifikowanych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko koniecznością, przykładowo jeżeli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób zastanawia się, jak orientacyjnie oszacować koszt przekładu. Co więc wpływa na koszt tłumaczeń?

Czas realizacji, język, rodzaj przekładu – to kształtuje ostateczną cenę usługi

Na to ile finalnie będzie kosztowała nas translacja dokumentu wpływ mają poniższe czynniki:
1. Kierunek przekładu. Translacja na język polski jest zasadniczo o wiele tańsza aniżeli przekład na język obcy.
2. Język, z którego bądź na który potrzebujemy przełożyć dokument. Przekład z popularnych języków romańskich (hiszpański, francuski) czy germańskich (niderlandzki, niemiecki) będzie zazwyczaj tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej rozpowszechnionych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego) lub słowiańskich (np. ukraińskiego, rosyjskiego, bułgarskiego).
3. Stopień trudności tłumaczenia albo tematyka dokumentu. Translacja umów handlowych, artykułów medycznych czy prac naukowych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla danej branży, ale także stosowną wiedzę, aby właściwie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niewybaczalnych pomyłek.
4. Czas zrealizowania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “na już” powinniśmy szykować portfel na wyższe ceny.

Tłumaczenie uwierzytelnione a zwykłe

Warto dodać, iż tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak np. prawo jazdy albo świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym przypisuje mu oddzielny numer identyfikacyjny, jak również zaznacza czy przekład wykonano z odpisu, oryginału bądź kopii. Tłumacze przysięgli z reguły posiadają stały cennik za przekład popularnych dokumentów oraz świadectw, natomiast w przypadku niezbędności wykonania tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się zawsze od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu przysięgłym jest to 1125 znaków.

Dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]